Παράταση δηλώσεων μαθημάτων

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι οι δηλώσεις μαθημάτων στο φοιτητολόγιο παρατείνονται έως  και  την Κυριακή 13 Νομεβρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε ότι, οι παραγγελίες βιβλίων από τον Εύδοξο ΔΕ μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν λήξουν οι δηλώσεις και οριστικοποιηθούν από τη Γραμματεία.