Παράταση δηλώσεων μαθημάτων χειμ. εξ. 2021-2022

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων χειμ. εξ. 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από απόφαση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, οι δηλώσεις μαθημάτων δύναται να παραταθούν έως και 31.10.2021.

Η παράταση ισχύει για φοιτητές που ΔΕΝ έχουν υποβάλλει ακόμη δήλωση μαθημάτων και όχι για διορθώσεις δηλώσεων, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί και οριστικοποιηθεί από τη Γραμματεία.