Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της πρόσκλησης για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2021-22

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της Πρόσκλησης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (MIS 5127049), παρατάθηκε μέχρι την Πέμπτη 22/07/2021.

Δείτε τον σχετικό σύνδεσμο παρακάτω.