Πίνακας αποφοίτων Μαρτίου 2024

Πίνακας αποφοίτων Μαρτίου 2024

 

ΠΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜ.ΤΕΛΕΥΤ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΛΗΦΡΑΓΚΗ ΑΡΤΕΜΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ

08/03/2024

ΓΙΑΤΡΑ ΠΑΝΤΟΧΑΡΑ

29/03/2024

ΓΚΡΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22/03/2024

ΔΟΞΟΜΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

15/03/2024

ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

12/03/2024

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

15/03/2024

ΠΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

27/03/2024

ΣΙΩΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

16/10/2023

ΤΑΟΥΛΑΪ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

27/03/2024

ΤΣΙΡΙΜΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

14/03/2024

                                                        

ΤΕΙ

ΗΜΕΡΟΜ.ΤΕΛΕΥΤ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΕΛΕΝΗ

26/03/2024

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ