Πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία

Πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές ΠΣ ΤΕΙ του Τμήματος ότι λύθηκε το πρόβλημα των δηλώσεων για πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία. Μπορούν να μπουν στο φοιτητολόγιο και να προχωρήσουν σε δήλωση.