Προκήρυξη του ΠΜΣ “Διαχείριση Γης & Real Estate” 2021-22

Προκήρυξη του ΠΜΣ “Διαχείριση Γης & Real Estate” 2021-22

Δείτε εδώ την προκήρυξη του ΠΜΣ “Διαχείριση Γης & Real Estate” για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με τη νέα προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών (29-11-2021 έως 24-1-2022).