Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο ΠΑΔΑ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο ΠΑΔΑ”

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο ΠΑΔΑ”.

Συνοδευτικά έγγραφα:

Πρότυπο Σύμβασης

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας

Υπεύθυνη δήλωση 1

Υπεύθυνη δήλωση 2

Υπεύθυνη δήλωση 3