Πρόσκληση για συμμετοχή σε πειραματική έρευνα

Πρόσκληση για συμμετοχή σε πειραματική έρευνα

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες,
 
Καλείστε να συμμετάσχετε σε πειραματική έρευνα η οποία εκπονείται στο πλαίσιο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του Τμήματος, κ. Α. Βλάχου, με τίτλο «Οφθαλμικές κινήσεις και δραστηριότητα κέρσορα κατά την εκπόνηση εργασιών οπτικής αναζήτησης σε χάρτες». Σημειώνεται ότι εν λόγω έρευνα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΠΑΔΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ: 47182 – 11/06/2024).
Η συμμετοχή είναι εθελοντική.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Βλάχου (geo19391015@uniwa.gr), κοινοποιώντας το email σας στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση (krasvas@uniwa.gr).
Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη συνεισφορά σας.
 
Ο επιβλέπων,
Βασίλειος Κρασανάκης