Πρόσκληση υποβολής άρθρων – “Geovisualization: Current Trends, Challenges, and Applications”

Πρόσκληση υποβολής άρθρων – “Geovisualization: Current Trends, Challenges, and Applications”

Πρόσκληση υποβολής άρθρων για τον ειδικό τόμο “Geovisualization: Current Trends, Challenges, and Applications

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υπάρχουν στον σύνδεσμο:

https://www.mdpi.com/journal/geographies/special_issues/Geovisualization_Current_Trends