Συμμετοχή του Τμήματος στο Επιστημονικό Συνέδριο “Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Πόλη, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή – Εμπειρίες, Προκλήσεις και Δυνατότητες”

Συμμετοχή του Τμήματος στο Επιστημονικό Συνέδριο “Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Πόλη, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή – Εμπειρίες, Προκλήσεις και Δυνατότητες”

Το Συνέδριο «Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Πόλη, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» προσπαθεί να ανοίξει τον διάλογο γύρω από την πρόσβαση της κοινωνίας σε αποφάσεις μέσα από τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής για τον χώρο και το περιβάλλον. Στόχος του συνεδρίου είναι να μεταφερθεί η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία, να παρουσιαστούν δράσεις και καλές πρακτικές τόσο σε επίπεδο ομάδων πολιτών-κινημάτων όσο και της τοπικής διακυβέρνησης. 

Το έργο “participatory LAB” χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3: Συμμετοχικότητα Πολιτών «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020».

Υπό αυτό το πρίσμα, και με βάση τις θεματικές που ακολουθούν, αναζητούμε προτάσεις, σχέδια, μελέτες, καλές πρακτικές, τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, τα οποία να προωθούν τις συμμετοχικές διαδικασίες για τον σχεδιασμό του χώρου.

Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου:

Track 1: Ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού

Track 2: Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή εμπειρία

Track 3: Η συμμετοχή ως βασικός πυλώνας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Track 4: Συμμετοχικές διαδικασίες, κινήματα και κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα

Track 5: Ο ρόλος των Δήμων, η «θεσμική» διάσταση της συμμετοχής στην Ελλάδα

Track 6: Πρακτικές διαφάνειας και συμμετοχής στον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα

Track 7: Το σύστημα αστικού και χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και η προοπτική ενσωμάτωσης συμμετοχικών διαδικασιών

Track 8: Ψηφιακά εργαλεία συμμετοχής (digital participation)

Track 9: Κοινωνικές τεχνολογίες Συμμετοχής

Track 10: Συμμετοχή σε θέματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής

Track 11: Βιώσιμή Κινητικότητα και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών

Track 12: Συμμετοχή πολιτών στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του αστικού πρασίνου και του τοπίου

Track 13: Σχεδιασμός και συμμετοχικότητα στη συνθήκη της πανδημίας

Track 14: Συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού με παιδιά και εφήβους

Track 15: Η καλλιτεχνική πρακτική ως μέσο επανοικειοποίησης του δημόσιου χώρου και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων

Το συνέδριο θα ανοίξει μια ευρεία, αναγκαία συζήτηση για την πρόσβαση των πολιτών στον σχεδιασμό και την χάραξη πολιτικής για την πόλη και το περιβάλλον.
Μπείτε στο link

Διαβάστε για τις θεματικές ενότητες και τους στόχους του συνεδρίου και πάρτε μέρος.

Στείλτε μας προτάσεις για papers, projects ή sessions ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Ελάτε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα συζήτησης και δράσης για τον συμμετοχικό σχεδιασμό!

Το Τμήμα υποστηρίζει το συνέδριο με τρία μέλη ΔΕΠ στην Επιστημονική του Επιτροπή.