Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Διαχ. Κυκλοφ. Ολυμπίας Οδού και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Διαχ. Κυκλοφ. Ολυμπίας Οδού και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων” πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21/5/2019 εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Ολυμπίας Οδού και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν 45 φοιτητές οι οποίοι ενημερώθηκαν αφενός για τη λειτουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου και στη συνέχεια για όλα τα στάδια της κατασκευής της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.