Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφ. Αττικής

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφ. Αττικής

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του μαθήματος “Οδοποιία 2” του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε στις 15.1.2019 με εξαιρετική επιτυχία η εκπαιδευτική επίσκεψη σπουδαστών στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη αποτέλεσε ιδιαίτερη ευκαιρία για τους φοιτητές να αντιληφθούν στην πράξη τις βασικές αρχές της κυκλοφοριακής τεχνικής καθώς και της λειτουργίας του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας.