Συμμετοχή στο NASA Space Apps Challenge

Συμμετοχή στο NASA Space Apps Challenge

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Εφαρμογές Δορυφορικού Εντοπισμού” το Τμήμα μας συμμετείχε με δύο φοιτητές του 9ου εξαμήνου στο NASA Space Apps Challenge που πραγματοποιήθηκε 18-20 Οκτωβρίου στον Πειραιά. Πρόκειται για έναν τριήμερο διεθνή μαραθώνιο καινοτομίας κατά τη διάρκεια του οποίου επιστήμονες, μηχανικοί, προγραμματιστές, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, γιατροί και καλλιτέχνες συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων διαστημικής τεχνολογίας.

Οι φοιτητές μας συμμετείχαν στην οκταμελή ομάδα που μελέτησε τη χρήση ενός SICC (Space Inflatable Cleaning Chamber): https://2019.spaceappschallenge.org/challenges/our-moon/dust-yourself-and-try-again/teams/dust-busters-1/project

Καθοδηγητής της ομάδας ήταν ο κ. Καραγιάννης Λευτέρης, παλαιός απόφοιτος του Τμήματός μας, M.Sc. in Earth Oriented Space Science and Technology, Technical University of Munich.