Πανταζής Δήμος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dnpantazis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

Τηλ.: +30 210 53 85 332

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/dnpantazis/

Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπική Ιστοσελίδα

Δήμος Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Διδάκτορας (Dr.) Πανεπιστημίου Λιέγης, Βέλγιo
M.Sc. Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Λωζάνη (EPFL- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), Ελβετίας
Απόφοιτος IDHEAP (Institut de hautes Etudes en Administration Publique – Τομέας Συστημάτων Πληροφοριών και Bάσεων Δεδομένων) – Λωζάνη, Ελβετία
Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Χαρτογραφίας & Βάσεων Χωρικών Δεδομένων 
Ιδρυτής &  Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής ΟμάδαςS.O.C.R.A.T.E.S.(Society for Organizations Cartography Remote Sensing and Applications using Technology on Earth and Space) 

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
ΔΕ : 11:00 – 15:00, 19:00-20:00
ΤΕ : 15:00 – 20:00 
ΠΕ: 12:00 – 14:00 

Διδασκαλία
– 
Γενική και Μαθηματική Χαρτογραφία
– Βάσεις Χωρικών Δεδομένων και Ψηφιακή Χαρτογραφία
– Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων και Θεωρία Συστημάτων

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– Χαρτογραφία (ψηφιακή, μαθηματική, δορυφορική, web mapping)
– Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ανάλυση, σχεδιασμός, εγκατάσταση, εφαρμογές)
– Βάσεις Χωρικών Δεδομένων (σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, αξιολόγηση, ενημέρωση,
   CASE – tools, μεταδεδομένα, εθνικές και διεθνείς υποδομές χωρικών πληροφοριών)
– E-learning και μέθοδοι δια βίου μάθησης στο χώρο της Γεωπληροφορικής