Πανταζής Δήμος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dnpantazis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

Τηλ.: +30 210 53 85 332

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/dnpantazis/

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπική Ιστοσελίδα

Δήμος Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Διδάκτορας (Dr.) Πανεπιστημίου Λιέγης, Βέλγιo
M.Sc. Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Λωζάνη (EPFL- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), Ελβετίας
Απόφοιτος IDHEAP (Institut de hautes Etudes en Administration Publique – Τομέας Συστημάτων Πληροφοριών και Bάσεων Δεδομένων) – Λωζάνη, Ελβετία
Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Χαρτογραφίας & Βάσεων Χωρικών Δεδομένων 
Ιδρυτής &  Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής ΟμάδαςS.O.C.R.A.T.E.S.(Society for Organizations Cartography Remote Sensing and Applications using Technology on Earth and Space) 

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
ΔΕ : 11:00 – 15:00, 19:00-20:00
ΤΕ : 15:00 – 20:00 
ΠΕ: 12:00 – 14:00 

Διδασκαλία
– 
Γενική και Μαθηματική Χαρτογραφία
– Βάσεις Χωρικών Δεδομένων και Ψηφιακή Χαρτογραφία
– Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων και Θεωρία Συστημάτων

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– Χαρτογραφία (ψηφιακή, μαθηματική, δορυφορική, web mapping)
– Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ανάλυση, σχεδιασμός, εγκατάσταση, εφαρμογές)
– Βάσεις Χωρικών Δεδομένων (σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, αξιολόγηση, ενημέρωση,
   CASE – tools, μεταδεδομένα, εθνικές και διεθνείς υποδομές χωρικών πληροφοριών)
– E-learning και μέθοδοι δια βίου μάθησης στο χώρο της Γεωπληροφορικής