Πέτσα Έλλη

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Βιογραφικό Σημείωμα

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Όρασης Υπολογιστών

Έλλη Πέτσα 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ 

Διδασκαλία 
Προπτυχιακά μαθήματα:

“Φωτογραμμετρία Ι”, “Φωτογραμμετρία ΙΙΙ”, “Επεξεργασία και Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων”, “Κινητά Συστήματα Χαρτογράφησης – Μη Στελεχωμένα Οχήματα”

Μεταπτυχιακά μαθήματα:

“Φωτο­γραμμετρία και Όραση Υπολογιστών”, “Επεξεργασία και Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων”, “Mobile Mapping and UAV”.

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 

– Φωτογραμμετρία
– Επεξεργασία Εικόνας
– Όραση Υπολογιστών 
– Οπτικοποίηση και Παραγωγή Εικονιστικών Προϊόντων 
– Φωτογραμμετρική Τεκμηρίωση Πολιτιστικής Κληρονομιάς