Ρουφάνη Ντία

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

geo@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5385854

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ντία Ρουφάνη
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος