Τσάτσαρης Ανδρέας

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

atsats@uniwa.gr

Τηλέφωνο

Τηλ.: 210-5385388

Βιογραφικό Σημείωμα

Ανδρέας Τσάτσαρης
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, ΕΜΠ
Διδάκτωρ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ

Διδασκαλία
– Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
– Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Υποστήριξη Χωρικών Αποφάσεων
– Θεματική Χαρτογραφία

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Χαρτογραφία
– Ιατρική Γεωγραφία, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία, Χωρική Επιδημιολογία, και Γεωγραφική Επιτήρηση Ασθενειών
– Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Υγεία
– Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
– Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Αρχαιολογία 
– Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής.