Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 101830/22-02-19) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής" του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Δείτε εδώ όλα...

Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 θα γίνει η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο «Διερεύνηση Μοντέλων Παλινδρόμησης για την Εκτίμηση Αξίας Ακινήτων» από τον  κ. Φώτιο Σκλήρη, μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του ΠΑ.Δ.Α. Δείτε εδώ την πρόσκληση....