Ανακοινώσεις

Δείτε εδώ την ανακοίνωση που αφορά την έναρξη των Μαθημάτων:
– Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις
– Προγραμματισμός στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
  σε Τοπικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον
– Ειδικά Θέματα Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 101830/22-02-19) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής” του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Δείτε εδώ όλα τα αρχεία.