Ηλιοπούλου Πολυξένη

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

piliop@uniwa.gr

Τηλέφωνο

Τηλ.: 210-5385388 

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Βιογραφικό Σημείωμα

Πολυξένη Ηλιοπούλου 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ. Πολυτεχνείο 
MSc. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Διδάκτωρ  Γεωγραφίας, The Pennsylvania State University ΗΠΑ 

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές 
ΔΕ: 13:00 – 15:00
ΠΕ: 12:00 – 13:00

Διδασκαλία 
– Γεωγραφική Ανάλυση
– Φυσική Γεωγραφία και Διαχείριση Περιβάλλοντος 
– Διαχείριση Γης και Αξίες Ακινήτων
– Χωρική Στατιστική
– Αποτίμηση χαρακτηριστικών ακίνητης περιουσίας – Μαζικές εκτιμήσεις

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– Ποσοτικές μέθοδοι στη Γεωγραφία
– Χωρική Ανάλυση & GIS – Χωρική στατιστική
– Γεωγραφική  Ανάλυση Αξιών Ακινήτων
– Περιφερειακή Πολιτική – Αγροτική Ανάπτυξη
– Διαχείριση Περιβάλλοντος