Κεσίδης Αναστάσιος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

akesidis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5385316

Βιογραφικό Σημείωμα

Αναστάσιος Λ. Κεσίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ΔΠΘ
Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ΔΠΘ

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
ΤΡ: 12:00 – 13:00
ΠΕ: 11:00 – 12:00

Διδασκαλία
Προπτυχιακά μαθήματα:
– Προγραμματιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι
– Αριθμητικές Μέθοδοι
– Προγραμματισμός και Βάσεις Δεδομένων
– Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
– Τεχνητή Νοημοσύνη
Μεταπτυχιακά μαθήματα:
– Εξόρυξη δεδομένων (συνδιδασκαλία)
– Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
– Αναγνώριση προτύπων
– Όραση υπολογιστών
– Μηχανική μάθηση
– Επεξεργασία εγγράφων
– Επεξεργασία ιατρικών εικόνων