Μερλέμης Νικόλαος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

merlemis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5387346

Διεύθυνση Γραφείου

K10.101 - Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Βιογραφικό Σημείωμα

Νικόλαος Μερλέμης
Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Ατομική & Μοριακή Φυσική) Πανεπιστημίου Κρήτης
Διδάκτωρ Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
ΔΕ: 12:00 – 14:00
ΠΕ: 12:00 – 14:00

Διδασκαλία
– Φυσική Ι (Μηχανική)
– Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός & Οπτική)
– Εφαρμοσμένη Οπτική και Τεχνολογίες Laser

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– Διφωτονική φασματοσκοπία (two-photon Laser Spectroscopy) – οπτική φασματοσκοπία laser – LIF (Laser Induced Fluorescence)
– Διφωτονική διέγερση ατομικών συστημάτων, μελέτη μη γραμμικών οπτικών φαινομένων και παραγωγή ακτινοβολίας με μίξη κυμάτων
– Φαινόμενα Ηλεκτρομαγνητικά Επαγόμενης Διαφάνειας (EIT) και ενίσχυση χωρίς αντιστροφή πληθυσμών (AWI)
– Δημιουργία πηγών φωτός στις φασματικές περιοχές VUV (100-200 nm) και ΕUV (κάτω από 100 nm)
– Φωτοαποδόμηση με laser (Laser Ablation)
– Εκπαιδευτικές πειραματικές διατάξεις Φυσικής & Οπτικής
– Εφαρμογές των laser και της οπτικής στις Γεωχωρικές Τεχνολογίες